​​​​​​​TIL DEG SOM ER TURDELTAKER

Nord-Salten Turlag følger smittevern-retningslinjene som DNT i samråd med helsemyndighetene har utarbeidet for gjennomføring av fellesturer. 
Retningslinjene til DNT oppdateres fortløpende i samsvar med nasjonale råd fra myndighetene. 
All deltakelse på våre turer er på eget ansvar.

Det er både turleder og de som deltar på tur som har ansvar for at de følges. Dersom turdeltakere ikke følger retningslinjene kan turleder be dem om å forlate turgruppa.
Retningslinjene blir oppdatert dersom de nasjonale rådene endres. Her er retningslinjer som gjelder nå:

 • Alle som skal delta på fellesturer må være friske og ha god allmenntilstand. Føler du deg slapp, har luftveisplager eller forkjølelsessymptomer må du holde deg hjemme.
 • På alle turene er det påmelding i forkant av tur.  Påmeldingsinformasjon for hver enkelt tur finner du på nettsiden vår.
 • På alle turer vil alle deltagere bli registrert med navn og telefonnummer slik at eventuell smittesporing er mulig. Føring av deltagerliste er turlederens ansvar.
 • Turen skal gjennomføres på en varsom måte for å unngå skader og for å unngå situasjoner som potensielt kan føre til behov for hjelp fra helse- eller beredskapsressurser. 
 • Unngå håndhilsning, klemming og annen form for fysisk kontakt mellom deltakerne og turledere.
 • Underveis på tur og i pauser gjelder avstandsregelen på en meter dersom man ikke er i samme husstand. 
 • Alle må medbringe nødvendig personlig utstyr, inkludert antibac, og det skal i minst mulig grad deles på utstyr i gruppen. Det er tillatt med bruk av delt fellesutstyr (eks. kart og kompass, spikkekniver, spill og leker) men den ansvarlige for aktiviteten skal påse at alle er nøye med håndhygiene og at utstyret vaskes / desinfiseres jevnlig.
 • Det enkleste er å ikke legge opp til felles måltider. Dersom det legges opp til det må det gjennomføres slik:
  ​​​​​​​Nøye håndvask utføres i forkant av alle som deltar i matlagingen. Det bør tilberedes mat og drikke som varmebehandles, slik som suppe, gryte, kakao, varm saft etc. Viruset dør ved varmebehandling over 70 grader. Maten bør serveres av en av turlederne, fremfor at deltakerne forsyner seg én og én.
 • Samkjøring organiseres ikke av turlaget. Det anbefales at kun personer fra samme husstand kjører sammen.
 • Det er ikke tillatt å arrangere turer / aktiviteter med deltakere fra flere ulike kommuner uten avtale med kommunelege.  

Her er lenke til DNT sin smitteverninstruks for aktivitet: DNTs smitteverninstruks for aktivitet

NYHETER