Styret i Nord-Salten Turlag

2019

Tittel  Navn E-post Tlf
Leder Bente Haukås
Nestleder Trine Adolfsen
Kasserer Christina Falch Holmvaag
Sekretær Ranveig Ødegård Staurbakk
Styremedlem Einar Skogly
Styremedlem Roald Jakobsen
Styremedlem Eldbjørg Bredesen