Styret i Nord-Salten Turlag

2021

Tittel  Navn E-post Tlf
Leder Bente Haukås
Nestleder Sverre Henriksen
Sekretær Ranveig Ødegård Staurbakk
Kasserer Trine Adolfsen
Styremedlem Eldbjørg Bredesen
Styremedlem Roald Jakobsen
Styremedlem Einar Skogly